Yin & Yang stroom – aspecten

De twee dynamieken yin en yang worden gezien als twee stadia van een cyclische beweging, waarin het ene stadium (mid-dag / zomer / yang) verandert in het andere stadium (mid-nacht / winter / yin).

Deze cyclische beweging is in bovenstaande dynagram vormgegeven.

Bekijk deze cirkel als een stroom waarin yang (links in het dynagram, op oost), yanger wordt, waar yin in yang verdwijnt (boven in het dynagram, op zuid) maar tegelijkertijd yang weer omslaat in yin en yin vervolgens weer yinner kan worden (rechts in het dynagram, op west). Yin is als zaad aanwezig in Yang en gaat na de omslag (boven in het dynagram, op zuid) weer aantreden.

Yang wordt yinner, yin wordt yinner en gaat uiteindelijk over in yin (onder in het dynagram, op noord). Ook hier zie je weer het zaad van yang in yin aanwezig. Yang verschijnt uit yin, vervolgens wordt yin weer yanger.

Dit zijn hele wezenlijke nuances, die je verder helpen bij zowel het verstaan van van het yin-yang concept als wel het begrijpen van en vorm geven aan systeem dynamiek, met het accent op dynamiek.

Voor meer uitleg over deze stroom willen we je verwijzen naar: De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, bladzijde 6.

Om yin en yang verder te verstaan, brengen we vervolgens een aantal aspecten van hun dynamiek in beeld, hier kort aangeduid:

Tussen aspect 1 en 3 op de horizontaal in het dynagram, zien we een duale dynamiek tussen yang en yin. Ze zijn enerzijds elkaars tegendeel maar zijn anderzijds ook tegenstellend aan elkaar.

Tussen aspect 2 en 4 op de verticaal in het dynagram, zien we een polaire dynamiek tussen yin en yang. Ze zijn enerzijds aan elkaar gerelateerd en vormen anderzijds door hun relatieve betrokkenheid op elkaar ook een polaire wisselwerking.

Aspect 1:

Yin bestaat niet zonder yang en andersom, ze zijn onderling afhankelijk en vormen een tegendelige, insluitende dynamiek, de een is nooit zonder de ander. Deze tegendelige dynamiek wordt in het dynagram links, gepositioneerd op oost, waar de zon opkomt en de ochtend gloort. Als er geen nacht is geweest, kan er geen dag aantreden. Nacht en dag zijn onderling afhankelijke tegendelen, er is geen kop zonder munt en vice versa, geen yin zonder yang en vice versa. In de ochtend vinden we een overgang van de een na de ander. Na het donker verschijnt weer het licht, zo ook verschijnt na yin weer yang.

Aspect 2:

Yin en yang gaan steeds in elkaar over en vormen een relatieve dynamiek, dit betekent dat ‘iets’ meer of minder yin of yang is en of kan worden, maar altijd in relatie tot de een of de ander. Nooit is iets yin of yang op zich. En toch bevindt yang zich nu in zijn optimum. Deze relatieve dynamiek wordt in het dynagram bovenin, gepositioneerd op zuid, waar de zon relatief op zijn hoogst is, het licht op zijn felst en de middag in zijn volle glorie straalt. Hoe yin en yang ook op elkaar betrokken blijven, toch is hier op zuid het yang aspect in zijn optimum, zij het dat het yin zaad er al weer in is vervat.

Aspect 3:

Yin en yang zijn onderling tegengesteld en vormen een tegenstellende, uitsluitende dynamiek. Yin is geen yang en yang is geen yin. Met andere woorden: de dag is geen nacht, de zomer geen winter, immaterieel niet materieel. Deze tegenstellende dynamiek wordt in het dynagram rechts, gepositioneerd op west, waar de zon weer ondergaat en in de avond het gaat schemeren, het licht weer plaats gaat maken voor het donker, waar de een verdwijnt, kan de ander verschijnen. Waar op de ochtend het licht actief aantreedt en het donker passief terugtreedt daar kan vice versa op de avond het licht weer plaats maken voor het donker. Ook al zijn ze tegendelig, keerzijden van een zelfde werkelijkheid, daar waar de een is, kan de ander niet zijn en of worden, zijn ze letterlijk tegengesteld, de een doet de ander teniet.

Aspect 4:

Yin en yang beïnvloeden elkaar en vormen een polaire dynamiek. Zij zoeken continu de balans, het evenwicht, maar sluiten elkaar anderzijds ook uit en tevens sluiten ze elkaar wederzijds ook in. Wanneer yin verandert, verandert ook yang, om na de omslag weer een nieuw evenwicht te hervinden totdat vervolgens de een of de ander zijn of haar optimum heeft bereikt. Nu in de nacht, in het donker, is yin voor dit moment in haar optimum. Deze polaire dynamiek wordt in het dynagram onderin, gepositioneerd op noord, waar de zon definitief plaats heeft moeten maken voor haar tegenvoeter aan het firmament, de midnacht op zijn diepst is, het donker, ondoordringbaar en duister, al het licht heeft verzwolgen. Hoe wel yin en yang elkaar uitsluiten kan je in het diepst van het donker het licht vermoeden in het diepste donker weet je diep van binnen dat het licht ooit weer zal aantreden, zoals het yang als zaad nog verborgen ligt in het yin, wacht en stilhoudt om na de omslag weer opwaarts te stijgen.

Voor meer informatie:

De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, bladzijde 7-8.

Inhoudsopgave