Algemeen frame chinese medicine dynamieken

Dit basis dynagram bevat twee basale dynamieken, namelijk de dynamiek tussen yang / opwaarts / links en yin / neerwaarts / rechts. Twee basale dynamieken uit de Chinese geneeskunst.

Met deze twee dynamieken kan je talloze fenomenen uit de Chinese geneeskunst nader preciseren. Zoals bijvoorbeeld de dynamiek tussen hemel / yang / bovenste halve cirkel en aarde / yin / onderste halve cirkel, waartussen deze yang en yin dynamiek op- en neerwaarts stroomt.

Aangezien we ook de vijf yin en vijf yang organen in het dynagram positioneren, conform de aloude Chinese school*, waarin maag en milt een middenpositie innemen, kunnen we per orgaan een yin yang dynamiek intekenen.

Op de verticale as bevinden zich dan hart / zuid positie / boven en nier / noord positie / onder.

Op de horizontale as lever / oost / links en longen / west / rechts.

De uitwerking van dit frame kun je vinden in de vervolg dynagrammen, met zeer wel systeem dynamisch te ordenen noties uit de Chinese geneeskunst, te vinden in de inhoudsopgave aan de rechterzijde van de webpagina.

* De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, 1989. Zie bijvoorbeeld bladzijde 86.

Bij de meeste uitgewerkte dynagrammen staan de bladzijden vermeld alwaar je tekst en uitleg krijgt van Giovanni.

Inhoudsopgave