Bloed

De hierboven in kaart gebrachte belangrijke Hartfuncties zijn:

De controle van de Bloedcirculatie, de beheersing van het Bloed, de controle van de Bloedvaten, de transformatie van Gu Qi en het herbergen van de Shen, de Geest.

Zoals we bij de kosmologische cyclus hebben mogen zien, is er een belangrijke relatie tussen de Nier en het Hart. De Nier controleert het Water dat opwaarts moet stromen om het Hart te voeden en het Hart controleert het Vuur dat neerwaarts moet stromen om de Nier te voeden. Analoog controleert de Nier de opwaartse circulatie van het Qi, hierboven in beeld gebracht als opwaartse, stijgende dynamiek van noord / beneden, via oost / links naar zuid / boven. Het Hart controleert de neerwaartse circulatie van het Qi, hierboven in beeld gebracht als neerwaartse, dalende dynamiek.

Deze bewegingen zijn analoog aan de Bloed circulatie en de Bloedvaten. De bloedvaten zijn meer samengetrokken en of concentrisch (noord / onder) in relatie tot de bloed circulatie die uitdijend en discentrisch (zuid / boven) rondgaat. Het Bloed dat Circuleert in de Bloedvaten circuleert veneus (aderlijk), vooral richting het Hart en arterieel (slagaderlijk) vooral weg van het Hart. Het Bloed gaat via diastole het Hart in en via systole het hart uit. In het Hart wordt de door de Milt aangeleverde Gu Qi getransformeerd in Bloed.

Voor meer informatie:

De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, bladzijde 107-109.

Inhoudsopgave