Qi circulatie

De long heeft meerdere functies, hierboven is de functie van de Long en de Qi circulatie in beeld gebracht. De long beheerst het Qi en de ademhaling en ze controleert het dalen en verspreiden van de Qi.

De ademhaling bestaat uit een afwisseling van inademen en uitademen.

Het inademen is Yin, een dynamiek die loopt van Zuid / Boven via West / Rechts naar Noord / Onder. Tijdens de inademing vindt er een verfijning- en transformatieproces van het Qi plaats.

Het uitademen is Yang, een dynamiek die loopt van Noord / Onder via Oost / Links naar Zuid / Boven. Tijdens de uitademing vindt er een verspreiding- en transmutatieproces van het Qi plaats.

De inademing / Yin

In het eerste stadium van de inademing wordt de lucht, de zuurstof, het hemelse Qi gekoppeld aan de door de Milt geleverde aardse Gu Qi. De Milt extraheert de Gu Qi uit het voedsel, waarna het samen met het hemelse Qi in de long, in de borst, in de bovenste verwarmer, het Zong Qi vormt.

Het Zong Qi ontstaat uit de interactie tussen lucht en Gu Qi. Dit Zong Qi is een ‘dalende’ Qi, het daalt om de Nier te ondersteunen. In de daling van de Zong Qi stuurt de Nier de Yuan Qi richting de Long om de ademhaling te ondersteunen. Deze Yuan Qi werkt als katalysator in het laatste stadium van de inademing en daarmee van het transformatieproces van de Qi, waardoor de dalende Zong Qi transformeert in het fijne Zhen Qi.

De uitademing / Yang

Zhen Qi transmuteert in Ying Qi en Wei Qi.

Ying Qi is subtiel en fijn, wat maakt dat het in het lichaam gebruikt kan worden. Het circuleert door de bloedvaten en in de meridianen. Het voedt de interne organen.

Wei Qi is in relatie tot Ying Qi grover van aard. Het verspreidt zich in de huid en de spieren en in de cou li, de ruimte tussen de spieren en de huid.

Het Wei Qi circuleert iedere 24 uur, 50 keer. Overdag circuleert het 25 keer in het Externe van het lichaam en in de nacht circuleert het 25 keer in de Yin organen. De volgorde waarin het Wei Qi door de Yin organen komt overeen met de controlerende Ke cyclus:

–> –> –> –> –>

Water — Vuur — Metaal — Hout — Aarde

Nier — Hart — Long — Lever — Milt

Voor meer informatie:

De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, bladzijde 48-53.

Voor meer informatie over de Ke cyclus: Ke cyclus en Sheng cyclus

Inhoudsopgave