Regulatie fysiologische processen

De longen reguleren alle fysiologische processen.

De long wordt ook wel de 1e minister genoemd, deze beheerst het Qi. Dit Long Qi voedt, verwarmt, circuleert en bevochtigt. Het Long Qi werkt samen met het Bloed. De Long Qi is de bevelhebber van het Bloed en het Bloed is de moeder van het Qi.

Zoals de Long (of 1e minister) het Qi beheerst, zo beheerst het Hart het Bloed. Het Hart wordt ook wel de Keizer genoemd.

De Long Qi als bevelhebber van het Bloed zorgt er voor dat de Qi (met het Bloed) verspreidt (discentrisch / zuid / boven). Het Bloed als moeder van het Qi zorgt ervoor dat de Qi (met het Bloed) verzamelt (concentrisch / noord / onder).

Deze longfunctie is direct verbonden met de ademhaling. Als de Qi zich verzamelt heeft, kan deze, op oost / links gepositioneerd, stijgen en op de uitademing ‘naar buiten gaan’ en zich verspreiden. Na het verspreiden is er een daling, die op de inademing op west / rechts ‘naar binnen gaat’ en de Qi (met het Bloed) weer verzamelt. Ook de zon kent deze cyclus, waarin de zon stijgt in het oosten en de warmte verspreid en daalt in het westen.

De Long reguleert de daling en stijging, het naar buiten gaan en naar binnen gaan van het Qi (met het Bloed) in het Qimechanisme.

Voor meer informatie:

De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, bladzijde 132-133.

Inhoudsopgave