Chinese medicine

1 daagse workshop – Traditional Chinese Medicine

Inhoud training

 
Wie weet dat hij niets weet, is verheven.


Wie meent dat hij iets weet, is ziek.
Slechts wie onderkent dat hij ziek is, herstelt van zijn ziekte.
De wijze is niet ziek, omdat hij ziek is van die ziekte.
 
Lau-Tse, Tau-te Tjing.
 
 
Functionele beeldvorming op basis van de chinese orgaansystematiek in de King Wen cyclus, systeemdyamisch uitgewerkt.
 
Tijdens deze 1 daagse training wordt aan de hand van een live casus geoefend.
Doel  is om aan de hand van voorhanden symptomen, zonder tussenkomst van concepten, interpretaties, oordeelsvorming een functioneel beeld te bouwen van hetgeen de persoon in functie en disfunctie laat zien.
 
Na de fase van de dynamische beeldvorming volgt de kritische fase van de begripsvorming vanuit de TCM gerelateerde concepten.
In de training wordt gewerkt met de action research methode waarin deze fasen methodisch worden onderscheiden en getraind.
Door de wijze van werken beoogt deze training evenzeer de vorming van de  therapeut.
 
Download voor aanvullende info flyer (kort) of brochure (uitgebreider).
 
Workshop: deze workshop is voorlopig on hold gezet, zodra er weer een trainer ter beschikking komt, zullen we het hier melden.
 
I believe that listening beyond the chief complaint is the most effective and least costly way to get to the bottom of most medical problems”. Bernard Lown

Contact

Alfons Vandeursen
06-18809608 

Dynagrammen

Download

Flyer.pdf