Saamhorig Werkverband

Verbindend samenwerken, leidt tot een saamhorig zielsvermogen; het vermogen waarin mensen zich verbinden tot een bovenpersoonlijk doel, zonder dat ieders eigenwaarde in het geding komt, maar juist verondersteld moet worden. Een bovenpersoonlijk gedragen groepsdoel komt alles en allen ten goede.

Waardoor blijven ‘harten’ in een saamhorig werkverband gepassioneerd zoeken en onderzoeken?

Het midden

Het midden geeft het thema weer van deze 12-puntige ster.

Resonerend Hartverlangen

Hartvervullend
Hartverwarmend

Hartversterkend

Hartverheffend

Van een kloppend hart merken we doorgaans niets tenzij er iets bijzonders is. Met betrekking tot het thema van dit diagram zou je het bijzondere wellicht kunnen noemen: resonerend hartverlangen. Vandaar dat dit in het midden staat. Daaromheen zijn nog begrippen toegevoegd om ze met andere begrippen in de ster te verbinden en te laten stromen. Wanneer je het verlangen in je hart voelt en het resoneert met datgene wat je aangaat kun je je passie volgen en je idealen waarmaken.

Bij een resonerend hartverlangen is er een diep verlangen naar één wording en naar één zijn.

Ook zeggen we wel: deze ontmoeting is hartverwarmend, mijn hart is er vervuld van geraakt, ik heb een sterk hart of iets werkt hartversterkend. Ook het hart is niet gevrijwaard van dualiteit en kent de valkuil van begeerte. Wanneer een zuiver hartverlangen begeerte overstijgt, kan de hartenergie zich verheffen naar een kwaliteit, die verdere persoonlijke ontwikkeling en verdieping mogelijk maakt.

Verticale as

Verticale as, ook wel polaire as genoemd, is als een denkbeeldige ruggengraat waar het thema van een gram op steunt.

Chemie

Hartvervullend

Resonerend
Hartverlangen

Hartverwarmend
Eigenwaardigheid

Hier wordt chemie bedoeld die werkzaam is vanuit het hart met dat waarmee je je verbindt.

Eigenwaardigheid kan niet zonder de verbinding met het hart. Het vuur van hartverlangen zorgt voor de chemie in jezelf en zorgt voor een prettige resonantie met dat wat je aangaat. Eigenwaardigheid zorgt voor goede gronding in jezelf.

Er is een voortdurende wisselwerking tussen chemie en eigenwaardigheid, van de innerlijke en uiterlijke wereld. Dit is in beeld gebracht door de pijltjes op noord en zuid. Ze hebben elkaar nodig. Zonder eigenwaardigheid is er geen fijne hart vervullende chemie in jezelf als basis om de buitenwereld krachtig en hartverwarmend tegemoet te treden.

Het resoneren van het hartverlangen heeft een belangrijke functie om ook letterlijk je ruggengraat soepel te houden als verbindende schakel tussen je bovenlichaam en je onderlichaam, respectievelijk de bovenpool en onderpool. Vanuit eigenwaarde stevig in je schoenen staan in de dynamiek van de dualiteit die de horizontale as in het dagelijkse leven met zich meebrengt.

Horizontale as

De horizontale as, ook wel duale as genoemd, is altijd in beweging. Nooit is er stilstand.

Naar één wording

De poort ben je zelf
Naar één zijn
Zelfreinigend vermogen ontwikkelen

Hartversterkend

Hartverlangen

Hartverheffend

Zielsverbindend vermogen ontwikkelen

Ideaal volgen
De poort van innerlijke rust
Passie volgen

De weg naar binnen (W) door op te schonen, door reinheid/zuiverheid van het hart te ontwikkelen in gedachte woord en handelen. Alleen zo kan het zuivere verlangen van het hart worden gewekt. De poort ben je zelf waardoor éénwording en één zijn elkaar kunnen ontmoeten in jezelf en in de ander als spiegel van elkaar. Dit heeft een hartversterkende uitwerking.

De weg naar buiten (O) door je ideaal en passie te volgen, er naar te leven en te doorleven. Dit heeft een optillende, hartverheffende werking. Het maakt je vrij. Hierdoor wordt via het hartverlangen het zielsvermogen aangesproken. De poort van innerlijke rust brengt je naar het juiste willen, voelen, denken en handelen waardoor zich de poort naar een hoger bewustzijn steeds vaker opent en je steeds bewuster en vrijer in het leven kunt staan.

Wisselwerking tussen Oost en West.

Het is een actieve houding vanuit innerlijke rust. Voortdurende beoefening zowel in je binnenwereld als in de buitenwereld en het besef dat je de poort zelf bent naar wat dan ook, draagt er toe bij om datgene te doen wat als een vanzelfsprekendheid bij je past. Het zal je vreugde van het hart brengen omdat je dicht bij je eigenwaarde blijft. (Z)

Twee driehoeken op de verticaal tussen noord en zuid vormen een innerlijke basis. De begrippen in deze driehoeken vormen a.h.w. de basis waar je altijd op terug kunt vallen als je het vuurtje van het hartsverlangen wilt blijven aanwakkeren.

Twee driehoeken op de horizontaal tussen oost en west laten door de dynamiek zien waar je jouw aandacht op kunt richten om tot een gewenst resultaat te komen in verbondenheid met je hart en de resonantie van het harstverlangen.

Basisdriehoek met de punt omhoog

Chemie
Verbondenheid
Ongelijkvormigheid
Hartverwarmend

We zijn allemaal anders. Dit ook werkelijk ten diepste beseffen stelt je open om de verschillende hoedanigheden, talenten en eigenschappen van de ander te gaan zien en je er voor te openen. Door de innerlijke chemie en de chemie met de ander of het andere en de voortdurende beoefening met en door elkaar op basis van acceptatie van de ander ontstaat er een wezenlijke verbondenheid.

Door deze wisselwerking blijft het hartsverlangen geactiveerd waardoor je hart aangenaam resonerend kan blijven kloppen. De thema’s uit deze driehoek zijn altijd van toepassing als je gehoor wilt geven aan je hartsverlangen met betrekking tot jezelf en al het andere. Resultaat is een hartverwarmend gevoel in jezelf dat je ook steeds meer onbewust zal gaan uitstralen.

Basisdriehoek met de punt omlaag

Eigenwaardigheid
Speelsheid

Echtheid
Hartvervullend

Wanneer eigenwaarde goed in je gegrond is, kan je rechtop staan en is de verbinding met echtheid snel gemaakt. Je weet wat je kunt maar ook waar en wat er nog te leren is. Echtheid valt samen met de echtheid in dat wat je doet en wat je ontmoet. Je gaat het steeds meer in jezelf herkennen en dan weet je wat te doen of te laten om onecht zijn bij te sturen.

Speelsheid of het spel laat je op een prettige manier resoneren met de ander of met dat wat je aangaat. Spelen brengt vreugde in je hart en daarmee in heel je zijn. In het spel word je soepel van geest; dit spelen kan de echtheid helpen bewerkstelligen. Je laat gebaande paden los en mede daardoor kan het ik op een aangename wijze ontwikkelen naar IK.

Niet alleen door de onderlinge chemie, maar ook door het spel, wordt de onderlinge chemie geïmpulseerd tot een aangenaam handelen. Al spelend her-orden je de onderlinge chemie en de onderlinge chemie ordent het spelen.

Het hartverlangen wordt door het spel aangewakkerd, waardoor echtheid zich laat zien. Echtheid sterkt je in je eigenwaardigheid. Groeien in eigenwaardigheid grond je in je basis. Het spel is een middel en zorgt dat we in de beweging van ontplooiing blijven.

Onevenwichtigheid in het spel kan leiden naar competitie. Dat kan een voedingsbodem zijn voor jaloezie of voor de begeerte om de beste of om beter te willen zijn. Daarbij wordt de ongelijkvormigheid van eenieder over het hoofd gezien zoals ieders specifieke talenten en kwaliteiten omdat je je ego ikje dan centraal stelt. Ook je dingen toe-eigenen, die de groep toebehoren, kan een valkuil zijn. Je speelt dan als het ware je eigen spel en verliest de groep uit het oog. Wanneer er geen stevige eigenwaarde is, kan je het gevoel krijgen van verlorenheid. Het juiste spel, een gezonde ambitie brengt je naar vervulling van het hart en is er geen sprake van mijn-heid of ik-heid maar van saamhorigheid.

Driehoek met de punt op West

Openstaan voor leerweg
Naar één wording
Zelfreinigend vermogen ontwikkelen
Openstaan voor ontwikkelingsweg
Naar één zijn
De poort ben je zelf
Hartverheffend

Westkant met Echtheid en Ongelijkvormigheid

Reinheid beoefenen, de boel opschonen is een innerlijke basishouding voor elk nieuw begin, voor alles wat je aangaat. Alles wordt dan mogelijk weer als een onbeschreven blad wat over het algemeen de grootst mogelijke moeite kost. Je zelf kunnen opschonen vraagt een door het vrije IK gedragen reflectie op eigen doen en laten, kortom zelfonderzoek.

Wanneer je je verbindt vanuit zuiverheid in gedachten, woorden en daden, zullen er geen oude dingen meer op de plank blijven liggen die opgeschoond hoeven te worden. Door de lucht te klaren kan de energie blijven stromen. De poort naar een ander, nieuw, zuiver begin ben je zelf. Om één te worden in je zelf en met dat wat je pad kruist ontkom je niet aan zelfonderzoek, de weg van lering. Je zult je open moeten stellen om een leerweg te bewandelen. Er is moed nodig om de poorten te openen. Een aandachtspunt daarbij is misschien wel om niet te streng voor je zelf en de ander te zijn. Want anders pleeg je onbewust, onbedoeld en ongewild misschien geweld.

Wanneer de dualiteit van de innerlijke en uiterlijke strijd door beoefening en zelfonderzoek wordt ontwikkeld brengt dit innerlijke rust. Zelfreinigend vermogen ontwikkelen en verfijnen tilt het hart op (hartverheffend) naar zielenwerkzaamheid. Dan zal de dualiteit door beoefening en zelfonderzoek plaats maken voor geleefde wijsheid.

Westkant:

Het is niet alleen een uitdaging om je eigen echtheid te herkennen en te erkennen maar ook de echtheid in de ander te herkennen en erkennen. Echtheid, reinheid en ongelijkvormigheid vormen als het ware ook een basisdriehoek. Echtheid is niet mogelijk zonder reinheid/ zuiverheid en opschoning waardoor je vanuit echtheid, de echtheid van de ander kunt ontmoeten.

Driehoek met de punt op Oost

Saamhorig onderzoeken

Ideaal volgen
Zielsverbindend vermogen ontwikkelen
Inspirerend samenwerken
Passie volgen
De poort van rust
Hartversterkend
Oostkant met Spelen en Verbondenheid

Samenwerken inspireert waardoor hartverlangen blijft resoneren. In saamhorig onderzoeken leer je eenieders passie en idealen en kwaliteiten en eigen-aardigheden kennen. In combinatie met inspirerend samenwerken, ligt de potentie om in saamhorigheid zielsvermogen te ontwikkelen en ontstaat er vanuit hartverlangen en hartverbondenheid een zielsverbindend vermogen. Dit vermogen ontwikkelen heeft een hartversterkende uitwerking mede door zelfreinigend vermogen.

Oostkant:

Aan de oostkant kun je twee verschillende ‘routes’ lezen zoals we dat in systeem dynamiek noemen. Omhoog en linksom gaand in het diagram, lees je de opponerende route en naar beneden, rechtsom gaand, de participerende route. Bij de opponerende route kun je denken aan een weg die je naar binnen brengt oftewel wat te maken heeft met een innerlijke houding of ontwikkeling. De participerende route staat meer in relatie tot de weg naar buiten. Jij en de ander of het andere. Het begrip speelsheid is misschien een mooi voorbeeld om te laten zien hoe je dat zou kunnen toepassen in een diagram. Welke positie kies je dan. Bij spelen denken we misschien in eerste instantie aan het spel met betrekking tot de ander. Een dynamiek die naar buiten beweegt. Evenwel vraagt speelsheid ook een innerlijke houding.

Speelsheid is gepositioneerd aan het begin van de opponerende route, omdat durven en kunnen spelen naast een speels gemoed ook een mentale aangelegenheid is. Je moet niet alleen alle concepten loslaten om vrij te worden maar in het spel is er gelegenheid om je eigen ikje even te vergeten. Starheid of dogmatiek kunnen mogelijke valkuilen of belemmeringen zijn. Spelen verlevendigd het denken.

In het spel, zoals een kind ons laat zien, kan het hart resoneren en kunnen zielskwaliteiten gewekt of verlevendigd worden. Zo vormen speelsheid, verbondenheid en zielsverbindend vermogen ontwikkelen als het ware ook weer een driehoek.

Dat wat van binnenuit gevoeld, verlangd en geleefd wil worden kan aan het licht komen en zal dan als een vanzelfsprekendheid vanuit innerlijke rust, in verbondenheid, op eigen kracht vorm krijgen.

Inhoudsopgave