5 Yin & 5 Yang orgaan functies

In de Chinese geneeskunst en het yin yang concept, wordt er onderscheid gemaakt tussen yin organen en yang organen. Hierboven in het dynagram zijn zowel de yin organen ten opzichte van andere yin organen als ook de yang organen ten opzichte van andere yang organen gepositioneerd.

Op deze wijze zijn niet alleen de yin en yang organen in relatie tot elkaar gepositioneerd, maar krijg je ook meteen zicht (en daarmee inzicht) op de onderlinge posities in het dynagram, van zowel de yin organen als de yang organen.

We zien in het dynagram, op de verticale as, hoe de algemene dynamieken van uitscheiden en inscheiden en van distributie en opslag met betrekking tot respectievelijk de yang organen en de yin organen voor de betreffende organen van toepassing zijn.

Zo ook zien we in het dynagram, op de tussen cirkel, de specifieke dynamiek van het zuivere eigenen analoog aan de yin dynamiek en het onzuivere onteigenen analoog aan de yang dynamiek.

Een orgaan is nooit volledig yin of yang, maar is wel meer yin of yang in functie en in relatie tot andere organen.

Organen bestaan uit een structuur (yin) en een ordening (yang). De onderscheiden orgaan dynamieken zijn gebruikt om de organen te positioneren in het dynagram.

De yin organen richten zich op de interne dynamiek, de yin organen zijn; milt, lever, hart, longen en nieren. Deze zijn gepositioneerd op de yin dynamiek, omdat yin organen voornamelijk inscheiden, opslaan en de essentie eigen maken, wat de centripetale, concentrische werking van yin weerspiegelt. De zuiver overgebleven essentie wordt eigen gemaakt.

Deze zuiver overgebleven essenties ontstaan uit het proces van de yang organen.

De yang organen richten zich op de externe dynamiek, de yang organen zijn; maag, galblaas, dunne darm, dikke darm en blaas. Deze zijn gepositioneerd op de yang dynamiek, omdat yang organen voornamelijk omzetten, distribueren en uitscheiden, zodat onzuivere (vloei)stoffen onteigend en geëlimineerd worden en alleen de zuivere essentie overblijft.

Schema te lezen van boven naar onder en van links naar rechts:

Windrichting — Positie — Dynamiek — Yin orgaan — Yang orgaan

Oost — Links — Autonoom — Lever — Galblaas

Zuid — Boven — Discentrisch — Hart — Dunne darm

West — Rechts — Heteronoom — Longen — Dikke darm

Noord — Onder — Concentrisch — Nieren — Blaas

N-O-Z-> — O-L-B-> — Centrifugaal — Dalend — Maag

Z-W-N-> — B-R-O-> — Centripetaal — Stijgend — Milt

Voor meer informatie:

De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, bladzijde 9-11.

Inhoudsopgave