Levenscyclus

Yang slaat om of gaat over in yin en yin slaat om of gaat over in yang, als een continu voortdurende cyclische beweging.

Deze afwisseling van yang en yin kan iedereen observeren in de werkelijkheid, bijvoorbeeld in de afwisseling tussen zomer en winter, maar ook tussen middag en midnacht, tussen instabiele en stabiele, tussen verzachten en verharden.

Yang staat boven en yin staat onder in het yin-yang symbool. Wij plaatsen deze verschillende doch analoge stadia op dezelfde posities in het bovenstaande dynagram. Zie, voor het gemak, ook onderstaande twee rijtjes.

yang — yin

middag — midnacht

verzachten — verharden

instabiele — stabiele

midzomer — midwinter

levensproces — doodsproces

Wat maakt en of veroorzaakt dat we in bovenstaande twee rijtjes, 5 analoge begrippen kunnen plaatsen?

Zowel in systeem dynamiek, zoals wij dat binnen artesS vormgeven, als ook in het yin-yang concept gaat het om het opsporen en duiden van mogelijke dynamieken en/of bewegingen. Bewegingen die, wanneer je ze gaat zien, overal zult gaan herkennen.

De aard van een bepaalde dynamiek kan je weer preciseren in bijvoorbeeld 4 wezenlijk samenhangende bewegingen, zoals daar zijn: een autonome (links), discentrische (boven), heteronome (rechts) en concentrische (onder) dynamiek en of beweging.

Dit betekent dat yin / doodsproces / winter / stabiel / verharden relatief een concentrische (richting het centrum bewegende) dynamiek in zich draagt en yang / levensproces / zomer / instabiel / verzachten een discentrische (weg van het centrum bewegende) dynamiek.

Iets of iemand verkeert niet met één druk op de knop zomaar vanuit een doodsproces in een levensproces of vice versa. De overgang van een doodsproces naar een levensproces en andersom behoeft nog twee stadia, die we respectievelijk aanduiden met een geboorteproces en een stervensproces. Bovendien is de gang van doodsproces naar levensproces en van levensproces naar doodsproces beduidend verschillend. Van doodsproces naar levensproces vindt er in het geboorteproces versnelling, stijging, een naar buiten gaan, exploderen, uitdijing plaats. Van levensproces naar doodsproces vindt er in het stervensproces vertraging, daling een naar binnen gaan, imploderen en samentrekking plaats.

Bijgevolg worden de overige twee dynamieken, autonoom of heteronoom, in het dynagram verbonden aan respectievelijk het geboorteproces of stervensproces.

Het geboorteproces wordt links in het dynagram, op de autonome (tegendelige / insluitende) dynamiek gepositioneerd. Op oost, omdat de lente, evenals de ochtend, gekarakteriseerd kunnen worden als een relatief begin met een analoge opbouw, daar waar het aantredende licht zich aandient en de zon weer opgaat en stijgt. Elk begin dat aantreedt, wordt gekarakteriseerd door iets oorspronkelijks, iets nieuws en draagt bijgevolg in zich een autonome dynamiek .

Het stervensproces wordt rechts in het dynagram geplaatst, op de heteronome (tegenstellende / uitsluitende) dynamiek gepositioneerd. Op west, omdat de herfst, evenals de avond, gekarakteriseerd kunnen worden als een relatief einde met een analoge afbouw, daar waar het licht terugtreedt en de zon weer daalt en ondergaat. Daar waar in de lente opbouw en groei plaatsvindt, daar kan in de herfst weer afbouw en verval plaats vinden. In het avond en herfst proces kan iets worden afgerond en of voltooid, het heeft mogelijk vrucht voortgebracht en kan worden afgegeven en of losgelaten en draagt bijgevolg in zich een heteronome dynamiek.

Voor meer informatie:

De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, bladzijde 5-6

Inhoudsopgave