5 energetische lagen

Binnen de Chinese Geneeskunst of Traditionele Chinese Medicijnkunst wordt in de polsdiagnostiek mede gebruik gemaakt van 3 niveaus, het oppervlakkige niveau, het midden niveau en het diepe niveau.

In deze 3 niveaus schuilen 5 energetische lagen:

Energie laag 1 huid ondiep

Energie laag 2 spieren |

Energie laag 3 bloedvaten |

Energie laag 4 pezen |

Energie laag 5 botten diep

Het oppervlakkige niveau weerspiegelt de energetische lagen van huid en spieren en daarmee respectievelijk de toestand van de Longen en de Milt.

Het midden niveau weerspiegelt de energetische lagen van bloedvaten en pezen en daarmee respectievelijk de toestand van het Hart en de Lever.

Het diepe niveau weerspiegelt de energetische laag van de botten en daarmee de toestand van de Nieren.

Voor meer informatie:

De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, bladzijde 108.

Inhoudsopgave