5 Residenties van de SHEN

Hierboven zijn de 5 residenties van de Shen in Ruime zin systeem dynamisch weergegeven in een dynagram. Deze 5 residenties zijn gekoppeld aan de Yin organen, namelijk Lever (autonoom / oost / links), Hart (discentrisch / zuid / boven), Milt (midden / tussen), Long (heteronoom / west / rechts) en Nier (concentrisch / noord / beneden).

De Hun, de etherische Ziel, huist in de Lever. De Hun komt (Yang) en gaat (Yin).

De Shen, de Geest, huist in het Hart. De Shen stijgt op (Yang) en daalt in (Yin).

De Yi, het denken, het weven, het ritmisch (midden houdende) weven, huist in de Milt.

De Po, de stoffelijke Ziel, huist in de Long. De Po circuleert uit (Yang) en circuleert in (Yin).

De Zhi, de astrale Ziel, huist in de Nier. De Zhi zorgt voor doel (Yang) en focus (Yin).

Voor meer informatie:

De grondslagen van de Chinese Geneeskunde – Giovanni Maciocia, bladzijde 110/111.

Inhoudsopgave