Ke cyclus & Sheng cyclus

Ke cyclus en Sheng cyclus Algemeen.

Het orgaan netwerk, Wu Xing: Wu = 5, Xing= dynamiek (proces, bewegen, functie, stadium).

Samen vormen de organen een netwerk waar in ze elkaar beïnvloeden. Hierin spelen 2 cyclussen een belangrijke rol: De Ke cyclus en Sheng cyclus.

Sheng cyclus, heeft een genererende, voedende, steunende profilerende functie.

(Weergegeven in een lichtblauwe golvende lijn met open pijl).

Qi gebrek ziekten ontwikkelen zich volgens de Sheng cyclus.

De Sheng cyclus is stabieler.

Symptomen van Qi gebrek komen op tijdens de diepte punten (dal uren) in de orgaan-klok.

Men dient het Qi te versterken vlak na het hoogtepunt van het betreffende orgaan.

In het algemeen dient men het betreffende orgaan te versterken in het betreffende seizoen.

Ke cyclus, heeft een controlerende, beteugelende, afremmende, begrenzende functie.

(Weergegeven in een donkerblauwe strakke lijn met gesloten pijl).

Qi overschot ziekten ontwikkelen zich volgens de Ke cyclus.

De Ke cyclus is onstabieler.

Symptomen van Qi overschot komen op tijdens de hoogte punten (piek uren) in de orgaan-klok. Men dient het Qi te verspreiden vlak voor het hoogtepunt van het betreffende orgaan.

Disharmonie in schematisch verband.

Te weinig controle (Ke Cyclus) doet het betreffende orgaan overdrijven. Het orgaan wordt actief en dominant.

Te sterke controle (Ke Cyclus) doet het betreffende orgaan inklappen. Het orgaan wordt passief en sub-dominant.

Elk orgaan wat inklapt activeert elders een patroon van hyperactiviteit en uitputting.

Elk orgaan-netwerk is een levend systeem. Een verbindend patroon in teamwork verband.

Een disharmonie bij één orgaan ontwikkelt zich verder tot disharmonie bij de andere organen. Wat uiteindelijk tot een steeds grotere disharmonie leidt.

Hier onder volgen 5 dynagrammen waarin slechts een algemene schets gegeven kan worden van een disharmonieus verband, pas een actuele (pols)diagnose geeft zicht op de werkelijke problematiek van de patiënt.

Ke- (en Sheng) cyclus in onderscheiden disharmonische patronen.

Long klapt in.

Verschillende aanleidingen zijn mogelijk: een te sterke controle van het Hart, te weinig voeding vanuit de Milt, disfunctie van het betreffende orgaan, bijvoorbeeld door stress.

Over-dominantie van het Hart kan de Long belemmeren zijn taken in de Ke- en Sheng cyclus vorm te geven. Het vermindert zijn vermogen om te controleren en te voeden. Als de Long te sterk gecontroleerd wordt, verzwakt en verdwijnt zijn kracht en invloed. De long wordt passief, impotent en klapt uiteindelijk in.

De Long is deels niet meer in staat om de Lever te controleren (ke-cyclus/onstabieler) en deels om de Nier te voeden (Sheng-cyclus/stabieler).

De Long verliest de controle over de Lever. De Lever wordt hyperactief en overvoert het Hart. Dat kan deels leiden tot aanwakkering van de dominantie van het Hart en deels tot stress en overbelasting van het Hart.

Een hyperactieve Lever domineert de functie van de Milt. De Milt verliest aan kracht, deels om de Nier te controleren en deels om de Long te voeden. De Milt wordt overvoerd door het dominante Hart en wordt door deze tegenstrijdigheid kwetsbaar.

De Lever wordt gevoed en ondersteund door de Nier. Door de hyperactiviteit van de Lever wordt de Nier steeds meer overvraagd, anderzijds kan de ingeklapte Long de Nier niet meer voeden. De Nier raakt uitgeput.

De uitgeputte Nier kan de Lever niet meer voldoende voeden. De Lever krijgt steeds minder voeding voor zijn hyperactiviteit. Het Hart verbleekt in zijn dominantie totdat het opgebrand is. Anderzijds kan de uitgeputte Nier het Hart niet beteugelen in zijn dominantie.

Wij hebben als een proeve van uitleg bovenstaande uitgewerkt en elke aanvulling of verbetering is van harte welkom.

Te zijner tijd volgt de uitleg van de volgende 4.

Referentie: Harriet Beinfield & Efrem Korngold. Basisboek Chinese geneeswijzen. Haarlem,2001

Inhoudsopgave