Metaal dynamiek

In de Chinese geneeskunst en het yin yang concept, wordt er onderscheid gemaakt tussen yin organen en yang organen. De longen vallen onder de yin organen en worden ten opzichten van de andere yin organen op het westen geplaatst.

De dynamiek van het westen heeft veel te maken met de dynamiek van yin. Waarin yin staat voor vertragen, verdichten, verzamelen, verstarren. In systeem dynamiek is het westen ook gekoppeld aan aemulatio, het dilemma, het westen staat voor herfst, avond, de ondergaande zon, het licht maakt ruimte voor het donker en het donker neemt ruimte van het licht. De herfst is een tijd van verval, van terugkeren, van elimineren wat overbodig is.

In de Chinese geneeskunst worden de longen gepositioneerd op het westen, daar waar de aemulatio en of de herfst zijn werking heeft, gekoppeld aan het element metaal.

Metaal, uit de aarde, is een substantie die ontstaat door een reductieproces, wat hierboven in het dynagram in kaart is gebracht. Dit proces van elimineren pendelt tussen het veranderlijke en het onveranderlijke, het onveranderlijke tracht zij te versoepelen en het veranderlijke tracht ze te verstarren, zoals de toekomst die in het zaad moet worden opgeslagen.

Fasen van het reductieproces zijn scherpend reduceren (oost / autonoom / droog), verfijnend zuiveren (zuid / discentrisch / warm), scheidend afgrenzen (west / heteronoom / nat) en snijdend elimineren (noord / concentrisch / koud).

Ook in de Metaal dynamiek zien we duidelijk de werking van yang(versoepelen) en yin(verstarren). De werking is gedifferentieerd in de centrale cirkel. Waarin yang vanuit onder, noord, vanuit het onveranderlijke en verzamelen versnelt, opstijgt, explodeert en tot verspreiden komt en yin vanuit boven, zuid, vanuit het veranderlijke en verspreiden vertraagt, daalt, implodeert en tot verzamelen komt.

Voor meer informatie:

Basisboek Chinese Geneeswijzen; theorie, typologie en therapie – Harriet Beinfield & Efrem Korngold, bladzijde 222-223.

Inhoudsopgave