De primaire kwaliteiten / elementen

in relatie tot de orgaan dynamieken

De 4 Westerse elementen (primaire kwaliteiten) in relatie tot de Oosterse orgaan dynamieken.

A. De ongebroken lijnen met de includerende pijlen representeren een constituerende verhouding.

B. De gebroken korte lijnen met de excluderende pijlen in de cirkel representeren een bemiddelende verhouding.

C. De gebroken lange lijnen met de excluderende pijlen representeren een mogelijke wanverhouding.

D. De twee korte pijltjes in de kwadranten, tussen de organen en de primaire kwaliteiten geven een includerend en een excluderende verhouding weer.

E. De licht blauwe ongebroken lijn bemiddelt de orgaan dynamieken.

A Het Aarde element constitueert de Longen dynamiek.

B Hierdoor kan de Longen dynamiek het Lucht element in functie laten treden en het Water element reguleren.

C De Longen dynamiek kan zich het minst verhouden tot het Vuur element.

D Het longen orgaan functioneert door middel van het Aarde element en omgekeerd reguleert het longen orgaan met het Aarde element het fysieke lichaam.

E Het longen orgaan bemiddelt via het Aarde element de dynamiek tussen Nieren en Lever.

A Het Water element constitueert de Lever dynamiek.

B Hierdoor kan de Lever dynamiek het Aarde element in functie laten treden en het Vuur element reguleren.

C De Lever dynamiek kan zich het minst verhouden tot het Lucht element.

D Het lever orgaan functioneert door middel van het Water element en omgekeerd reguleert het lever orgaan met het Water element het etherlichaam.

E Het lever orgaan bemiddelt via het Water element de dynamiek tussen Longen en Nieren.

A Het Lucht element constitueert de Nieren dynamiek.

B Hierdoor kan de Nieren dynamiek het Water element in functie laten treden en het Aarde element reguleren.

C De Nieren dynamiek kan zich het minst verhouden tot het Vuur element.

D Het nieren orgaan functioneert door middel van het Lucht element en omgekeerd reguleert

het nieren orgaan met het Lucht element het astrale lichaam.

E Het nieren orgaan bemiddelt via het Lucht element de dynamiek tussen Hart en Longen.

A Het Water element constitueert de Hart dynamiek

B Hierdoor kan de Hart dynamiek het Vuur element in functie laten treden en het Lucht element reguleren.

C De Hart dynamiek kan zich het minst verhouden tot het Aarde element.

D Het hart orgaan functioneert door middel van het Vuur element en omgekeerd reguleert het hart orgaan met het Vuur element de Ik-organisatie.

E Het hart orgaan bemiddelt via het Vuur element de dynamiek tussen Lever en Hart.

De wezensleden dienen hun ankerpunt te vinden in de desbetreffende organen:

Het Fysiek lichaam zetelt in de Longen,

Het Ether-lichaam zetelt in de Lever,

Het Astrale lichaam zetelt in de Nieren,

De Ik-organisatie zetelt in het Hart.

De dynamiek van de benoemde wezensleden is analoog aan de dynamiek van de desbetreffende organen zoals dat in de Chinese geneeskunde wordt gepraktiseerd.

Bijv. De dynamiek van het fysieke lichaam is analoog (staat in wisselwerking met) aan de Longen dynamiek.

Inhoudsopgave