Zelf in beeld

Middag-workshop en Dag-workshop (alleen op aanvraag)

Inhoud training

“Die Leidenschaft flieht; Die Liebe muss bleiben; Die Blume verblüht; Die Frucht muss treiben.” (Friedrich von Schiller)

Wat is er leuker dan jezelf te onderzoeken.
In deze workshops krijg je de ruimte om in een gestructureerd veld in contact te komen met jezelf in relatie tot de natuur, tot het ritme van de seizoenen. De natuur als spiegel voor de dynamiek in jezelf.

Er wordt een veld uitgezet waarin ijkpunten, windrichtingen en posities je hierbij helpen. Door bewust het veld te verkennen in relatie tot verschillende oefeningen kan het onbewuste weten in jezelf aan het licht komen.

Nell, docente Raja Yoga, verzorgt en begeleidt de middag-workhops.

Op aanvraag zijn er ook dag-workshops mogelijk waarbij je in een kleine groep met een open onderzoeksvraag aan de slag gaat.
Naast meditatieve en andere oefeningen, die Nell zal verzorgen om het proces te ondersteunen zal Alfons, grondlegger van het systeem dynamisch denken, deze dagen het onderzoeksproces begeleiden.

“Jezelf in Beeld” kun je dan ook letterlijk nemen. De workshops zijn een uitnodiging de uitdaging aan te gaan om op een eenvoudige en integere wijze tot de essentie van jouw specifiek thema te komen van dat moment.

Met een sensibel lichaam en een open geest genieten van wat je toevalt.


Herfst

november

 
 
Winter

januari

 
 
Lente

maart

 
 
 
Zomer
 
juni
 

Voor meer informatie lees de flyer

Contact

Nell Creemers-Janssen
jezelfinbeeld@artes-sophiae.com
06-17007366

Alfons Vandeursen

Download

In beeld en begrip, tekst en uitleg aangaande training “jezelf in beeld”

 

‘Veld’werk Jezelf in Beeld
Met een open geest genieten van wat jou toevalt.

De begrippen in bovenstaand diagram zijn te verstaan als onmisbare bouwstenen die op enigerlei wijze terug te vinden zijn in de oefeningen die worden aangereikt in de workshops Jezelf in Beeld.

‘Ademend veld’
Zonder ademen is er geen leven. Waar je ook om je heen kijkt, overal zie je het ritme van de ‘adem’. Te denken is aan eb en vloed, dag en nacht en het ritme van de seizoenen. Wanneer we ons met een onderzoeksvraag of oefening in een ‘veld’ begeven, dat is ingericht naar het ritme van de vier seizoenen,kun je spreken van een ‘ademend veld’. In die ruimte kan er iets oplichten wat vooraf niet te denken is.

Verticale dynamiek
De verticale as in dit diagram brengt het ‘ademen’ tussen hemel en aarde in beeld.
De dynamiek tussen ervarend geesteswerk en mediterend lichaamswerk bemiddelt lichaam en geest, tussen bewust wordend en onbewust wordend.
Je wordt je bewust van de noodzaak om ook onbewust te kunnen zijn in het spel tussen lichaam en geest.

De horizontale dynamiek
Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om af-stemmend naar binnen te gaan, zodat je in-stemmend weer naar buiten kunt gaan. Je gaat jeZelf in jezelf her-innen om vanuit die verbinding weer de buitenwereld in te gaan.

Driehoek met de punt omhoog
Bewust wordend, onder-zoeken, onder-vinden.
Jezelf onderzoeken is niet alleen hoofd- of geesteswerk. Jezelf onderzoeken, werpt pas vruchten af op het moment dat je het ook gaat ondervinden. Dat je, door ervaring op te doen, dat wat je onderzoekt ook doorleeft. Dat het fysiek voelbaar wordt. Zonder je lichaam kun je niet bewust zijn.

Driehoek met de punt omlaag
Onbewust wordend, ont-hechten, ont-sluiten.
Doordat we vaak onbewust zijn van al datgene waar we ons mee identificeren, aan gehecht zijn, belemmeren we onszelf om iets nieuws te ontsluiten. Hechten is iets statisch. Onbewust zijn, houdt dit in stand. En toch is onbewust kunnen en durven zijn, dé sleutel om in overgave los te kunnen laten en je te openen voor hetgeen zich aan je voordoet.
Controle willen hebben is ook een vorm van hechten. Door afstand te nemen, word je onbewuster en kan er iets nieuws ontstaan.

Bewust wordend, door onbewust te worden en onbewust wordend, door bewust te worden. Door te onder-zoeken, te onder-vinden, te ont-hechten en te ont-sluiten. Door ervarend geesteswerk en mediterend lichaamswerk.

Driehoek met de punt op West
Af-stemmend, ver-kennen, be-kennen om te her-innen, zodat je jezelf kunt beelden en jezelf kunt ‘begrijpen’.
Ver-kennen
Je gaat het veld verkennen en kiest een positie die bij je past. Je brengt jezelf in beeld. In het verkennen kan zich iets nieuws ontsluiten
Be-kennen
Alleen het veld verkennen heeft geen zin wanneer je je er niet mee verbindt. Het is een samenvallen. Je in het onderzoeken, verbinden.
Af-stemmend
Om tot het juiste ver-kennen en be-kennen te komen is het een noodzaak om je af te stemmen. Afstemmen op jezelf, op het veld en op al het andere wat zich aandient om dat wat in beeld is gebracht trachten te begrijpen.

Driehoek met de punt op Oost
In-stemmend, her-kennen, er-kennen om jezelf te vinden door jezelf te geven en al dat het ‘veld’je heeft gebracht mee te nemen in het her-uiten in de buitenwereld.
Her-kennen
Herkennen is als een spiegel. Jezelf herkennen, niet alleen in de ander maar in al het andere zoals het ‘veld’ en de oefeningen. Door te ondervinden, te ervaren, kun je jezelf door herkenning vinden.
Er-kennen
Wanneer je jezelf herkent, maar dat niet erkent dan werkt het spiegelen slechts blindheid en mogelijke (ver)oordelen in de hand.
Erkennen dat de ander deels gelijk is aan jezelf en toch anders. Onthechten is een noodzaak om onbevooroordeeld naar de ander en jezelf te kunnen kijken
In-stemmend
Wanneer je (door afstemming en door het her-innen) jezelf herkent en erkent kun je tot instemming komen en de toekomst als persoon waar de ziel doorheen klinkt, instemmend tegemoet treden. Door jezelf over te geven aan het ‘veld’ en aan datgene wat zich voordoet, kun je jezelf vinden.

Verschillende dynamieken
In zo’n energetisch ‘ademend’ werkzaam veld heb je te maken met verschillende dynamieken.

Doordat iedere deelnemer elke oefening uitvoert op een zelfgekozen positie ontstaat er naast de groepsdynamiek ook een persoonlijke dynamiek in wisselwerking met de positie in het ‘veld’, met het individuele leerproces én met het thema van de oefening.

Samengevat
‘Veldwerk’ Jezelf in Beeld is een meditatief en ‘ademend’ proces van verkennen, bekennen, herkennen en erkennen, onderzoekend, ondervindend en onthechtend om iets nieuws te ontsluiten. Ervarend geesteswerk en mediterend lichaamswerk bemiddelen tussen onbewust en bewust worden. Jezelf (her)vinden kan alleen als je jezelf (over)geeft, aan het ‘veld’ en aan het ‘moment’, vervolgens je zelf in beeld brengt waardoor je jezelf kunt ‘begrijpen’. Het spel tussen afstemmend her-innen en instemmend her-uiten. Tussentijds worden woorden verzameld en opgesteld om datgene wat door het veld is opgelicht als samengebalde lichtkracht tot een persoonlijk gedicht te verdichten.