Kernwaarden

Artes Sophiae is ingericht conform een netwerk organisatie; trainingen en opleidingen worden uitgevoerd door zelfstandig gevestigde professionals die in interdisciplinair verband samenwerken.

De inhoudelijke kwaliteit van onderzoek en training wordt systeem dynamisch gevalideerd. Dit houdt in, dat de kennis die overgedragen wordt of de kennis waarop een training gebaseerd is, berust op systeem dynamische grondslagen (onderbouwd vanuit de kentheorie). De grondslagen, de methode en de bruikbaarheid van het systeem dynamische model is op haar beurt weer getoetst aan vigerende modellen uit diverse wetenschappelijke disciplines. Om dit speels toe te passen zijn de kernwaarden van artes Sophiae op onderscheiden wijzen in kaart gebracht. Ter referentie hebben we de 16 principes van Earth Charter systeem dynamisch gemodelleerd. Zie hieronder.

Kernwaarden Artes Sophiae

Earth Charter Nederland

De kracht van een systeem dynamisch model komt pas tot zijn recht door het vermogen te trainen, onderscheiden modellen uit diverse disciplines, compatible te leren denken en werken. Daartoe wordt het aanbod opgesplitst in twee stromen. Die voor ‘users’ (artes-fronesis) en die voor ‘builders’ (artes-sophia), vandaar het onderscheid tussen training en opleiding, zie aldaar.

De professionele uitvoering van training en opleiding wordt hier uitgeschreven in een gedragscode, waaraan elke zelfstandige professional binnen artes Sophiae zich dient te houden. Uiteraard is vakbekwaamheid in het systeem dynamische erfgoed een eerste vereiste.

Verder voert ArtesS desgewenst eigenstandig of in opdracht van derden onderzoek uit. Ook dit onderzoek dient zich te houden aan de gedragscode.

De gedragscode is opgebouwd uit de volgende 4 kernwaarden: Vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit. Deze 4 kernwaarden worden uitgewerkt in 16 sleutelbegrippen. Deze vier kernwaarden met de 4 x 4 sleutelbegrippen worden uitgewerkt in een systeem dynamisch model. Deze sleutelbegrippen zijn rond om de kernwaarden gepositioneerd. Deze 16 sleutelbegrippen trachten de essentie van de vier kernwaarden nader te bepalen en te omschrijven.