Missie, visie en doel

`A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality´.

Yoko Ono

De missie van artes Sophiae

Systeem dynamisch denken verankeren in de wereld als een beproefde methode om kennis te ontwikkelen, te combineren, toe te passen en te borgen in een verbindend patroon.

Manifest 2017-2024

In het volgende manifest vind je onze visie, missie en doelen voor 2017 t/m 2024: Manifest

De visie van artes Sophiae

De wereld van morgen heeft ordening en structuur nodig om de kennis-explosie zinvol te integreren in mens en organisatie.

Charter of artes Sophiae

‘duurzame co-evolutie in samenwerking’

Het doel van artes Sophiae

Om de kennis van de wereld te kunnen structureren, universeel uitwisselbaar en nuttig te maken.

Het doel van Artes Sophiae is het creëren van systeem dynamische modellen, gegrond in het verleden, gevormd in het heden en geschonken aan de toekomst.