Organisation Dynamics

In samenwerking met de klant is Artes Sophiae gespecialiseerd in het…

…vormgeven en begeleiden van innovatie en transitie trajecten lees meer

…in kaart brengen van complexe organisatie problematiek, zie bijvoorbeeld change management

…analyseren van uw organisatie, met als doel om een zelf lerende organisatie te worden

…ontwikkelen en vormgeven van uw BHAG (Big Hairy Audicious Goal)

…het ontwikkelen en grafisch vormgeven van uw huisstijl

…faciliteren van supervisie en intervisie trajecten

…samenstellen van functionele projectgroepen voor onderzoek met inzet van de action research methode

…creëren van een gezamenlijke èn gedragen visie

ArtesS faciliteert onderzoek met een open houding en een allround scope op het fenomeen organisatie:

De mate waarin we ons kunnen organiseren bepaalt de mate waarin we al of niet met succes vorm kunnen geven aan een samenwerkingsverband waarin en van waaruit gewerkt kan worden aan specifieke doelen… lees meer

ArtesS is een kennisinstituut voor systeem dynamisch denken en werken.

Complexe organisatie vraagstukken vragen om een kwalitatief systeem dynamische aanpak, ook om je organisatie en of functie holistisch in te kunnen richten blijkt systeem dynamiek keer op keer een prachtig instrument te zijn.

Samen met een wijkcoördinator bij gemeente Veghel brachten wij zijn functie in beeld binnen de transitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Zijn reactie: ‘Had ik dit beeld een week eerder gehad, dan had ik dit in mijn functioneringsgesprek zo op tafel kunnen leggen. Want dit ben ik, dit doe ik.’

Organisation dynamics in de praktijk, zie onder andere:

Gemeente Veghel – Burgerparticipatie; Balans tussen overheid en burger, zie hier de modellen.

Spanningsveld tussen kwaliteit en kwantiteit in de verpleegkunde, zie hier het artikel

Hans Martens Gereedschapmakerij; Uitlijning van een kritisch productieproces, zie hier het model

Ondersteuning binnen uw organisatie:

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@artes-sophiae.com

Functie Wijkcoördinator:

Samenwerken met artesS geeft je…
…inzicht èn uitzicht
…inlossingen èn oplossingen
…persoonlijke groei èn professionele vorming
…praktische handvatten èn strategische inzichten

ArtesS & educatie

In eerste instantie kunnen wij je begeleiden je organisatieproblemen aan te pakken. In tweede instantie bieden wij ook een opleiding aan waarin je, via het open systeem model, zelf methodisch leert onderzoeken, waardoor je in staat bent middels systeem dynamische regels kennis en ervaring om te werken in coherente en consistente modellen.

Uiteindelijk betekent dit, dat je met een helder hoofd invulling kunt geven aan datgene wat je als organisatie beoogt.