Organogram

Ook in een gezamenlijke voortgang blijft een ieder verantwoordelijk voor haar snelheid; samen bewerk je een voortgang die verder gaat dan ieder op zich kan bereiken. Alleen gaat het misschien sneller, maar samen kom je zeker verder.

 
 

Uitleg Organogrammen.


Gezien het feit dat we een platte zelfsturende organisatie zijn, hebben we in de loop van de tijd, specifiek voor intern gebruik, in beeld gebracht, hoe we willen reilen en zeilen. Rechts op deze pagina kunt U achtereenvolgens de uitleg van deze organogrammen vinden. Waar mogelijk proberen we de uitleg zo kort mogelijk te houden. Met enige kennis van zaken spreken sommige grammen voor zich. De meest wezenlijke posities zijn systeem dynamisch gevalideerd, evenwel hebben we de vrijheid genomen in deze organogrammen er wat speelser mee om te gaan, gezien het unieke van elke organogram. Het staat U vrij er kennis van te nemen, veel genoegen bij het lezen.