Publications

…to move into view…
Bekijk hier de impressie van een presentatie op Youtube:
Grondsysteem van de emoties


2024-03-08

Doctoraal scriptie: Op zoek naar een menselijke maat

2018-08-20

Haiku’s: n.a.v. Het Geheim Van De Gouden Bloem

2015-12-17

PowerPoint presentatie: Herakleitos & de kunst van de kosmische bespiegeling

2015-10-20

TvZ nr. 5: Verpleegkundig onderzoek van de toekomst, BohnStaffleu van Loghum 2015; Brugman, F.A.P.

2015-03-19
Verslag over de Etmalen: over de samenhang tussen mens, aarde, maan en zon

2014-05-06

Artikel: Het spanningsveld tussen kwaliteit en kwantiteit in de verpleegkunde

2013-02-10
Powerpoint presenatie: Lerend Onderzoeken & Onderzoekend Leren

2012-12-21, Cranenburg

Sprookje: de drie schatten

2012-12-21, Cranenburg
PowerPoint presentatie; Sophia in Beeld

2010-10-28, Wageningen
Lezing: Wageningen University, WUR

24-03-09, Utrecht

Presentatie: Grondsysteem van de emoties

2007-10-18, Vorstelijk Vasten – Frandeux
Sprookje: Doorvoelde hartekracht als het wezen van de Sophia.

2007-10-05 LVNG Symposium

Lezing: Allergie en het probleem van de individuatie

2007-09-01, Nijmegen
Syllabus HvNA: Lerend onderzoeken & onderzoekend leren