SYSTEM DYNAMICS

…de werkelijkheid van het idee is dat de werkelijkheid het idee niet is…
Binnen artesS gebruiken we systeemdynamiek als een vorm van kennismanagement. Het is een manier om kennis te ontwikkelen, te borgen, te combineren, te delen en toe te passen.

Systeemdynamiek is een wetenschappelijke discipline. Ze kent een kwantitatieve tak en een kwalitatieve tak. Aan de ontwikkeling van de kwantitatieve tak heeft onder andere Jay Forrester bijgedragen toen hij doceerde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Binnen artesS werken wij aan het inrichten en vormgeven van de kwalitatieve tak.

De kwalitatieve tak probeert hetgeen je kan denken zodanig in een simplex model te visualiseren, dat je daarmee de complexe werkelijkheid kan onderzoeken. Onze modellen worden allemaal volgens een tot nu toe, proefondervindelijk, ontwikkeld grondpatroon (archetype) ingericht. Aangezien alle modellen van artesS volgens dit grondpatroon zijn ingericht, kun je verschillende concepten met elkaar in verband brengen en kan je daardoor effectief werken aan kennismanagement en aan kennisintegratie.

We richten systeemdynamiek in vanuit een drieledige structuur: systematiek, methodiek en logiek.

De systematiek bevat alle regels en wetten van het systeem, de logiek betreft de werkelijkheid en de praktijk. De methodiek is de manier om zowel de systematiek te (leren) hanteren in de werkelijkheid als wel de werkelijkheid te onderzoeken m.b.v. de systematiek.

Systeemdynamiek is daarmee het vak, de discipline, waarmee we de werkelijkheid onderzoeken, in beeld brengen, begrijpen en toepasbaar maken, voor zowel mens (human dynamics) als organisatie (organisation dynamics).

Voor meer informatie over systeem dynamiek, klik hier

Voor de filosofische onderbouwing, klik hier

Voor diegene die de systematiek wil bestuderen, klik hier voor het theorieboek

Voor diegene die ter kennismaking systeem dynamiek wil leren, klik hier voor het leerboek