Vacancy

Bestuurlijke vacatures ten behoeve van Coöperatie Artes Vitae UA

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde, zelfsturende professionals met bestuurlijke kwalificaties. Aankomende professionals die het vak willen leren zijn ook welkom.

Van bestuursleden wordt verwacht, dat zij zich conformeren aan en uiteenzetten met de kernwaarden en doelstellingen van Stichting en Coöperatie.

Bestuursleden krijgen een interne scholing in systeem dynamisch denken en werken.

Binnen artes Sophiae wordt gewerkt vanuit een consensus attitude, waarin op een coöperatieve wijze, door directe democratie, vormgegeven wordt aan de beeldvorming en oordeelsvorming, conform het Action Research Model.

De leden van het bestuur genieten, conform de statuten, geen beloning voor hun werkzaamheden.

Huidige bestuurlijke vacatures:

Secretaris

 • notulen
 • correspondentie
 • ledenadministratie
 • archief server
 • administratieve inrichting

Jurist

 • wet- en regelgeving stichting en coöperatie
 • contracten
 • juridisch administratieve inrichting
 • juridische inrichting netwerkorganisatie
 • juridisch fiscale kwesties

Informeer ons over je interesse door te mailen via deze link

 
 
Mathematical competences:

We are looking for persons who are graduated in mathematical science or PhD students who are specialized in one or more of the next disciplines:

 • System dynamics
 • Complexity mathematics
 • Fractal mathematics
 • Phase space / Phase portrait
 • Topological mathematics
 • Graph mathematics
 • Non-linear mathematics
To form a group of researchers who want to build the bridge between qualitative and quantitative system dynamics
 
Inform us of your interest by email: info@artes-sophiae.com