Vorstelijk vasten

Vorstelijk vasten, betrof eertijds de kuurweken, die wij met andere medewerkers verzorgden in Chateau Frandeux in de Belgische Ardennen, zie hierboven.

Wat we toen vorm gaven, was het antwoord op de toenemende vraag naar vasten, maar dan in een nieuwe vorm van onthouden en reinigen. De wijze waarop we dat vorm wilden geven, beoogde nadrukkelijk een integrale vorm van kuren, waarin het ‘je onthouden van’ velerlei, evenzeer werd aangevuld met het vinden van nieuwe ‘inhouden’: in leven en werken, voeden en ontlasten, eten en drinken, reinigen en opbouwen.

Afbraakprocessen en opbouwprocessen kunnen reguleren. vraagt om een op de persoon gerichte integrale aanpak, waarin onderscheiden natuurgeneeskundige en medische disciplines, onderscheiden diagnostische methoden, waaronder Iris-diagnose, pols-diagnose en een uitgebreide anamnese met betrekking tot voeding en welbevinden, ingezet kunnen worden om een heilzaam proces te kunnen begeleiden en initiëren.

Het initiatief daartoe werd verzorgd en vormgegeven door Susanne Prins, die in haar eindscriptie op de HVNA verslag deed van haar onderzoek naar hoe eigentijds te kuren? Ondergetekende begeleidde die scriptie, als ervaringsdeskundige in deze en als docent therapeutische ontwikkeling aan de HVNA. Niet lang daarna verzocht Susanne mij en anderen, waaronder Arie en Jasmien, om daar ook concreet gestalte aan te geven en zo ontstond al doende het vormgeven aan de kuurweken te Frandeux.

Vele kuurweken kregen in de loop der jaren hun unieke vorm en wijze van inrichten en begeleiden, vorm gegeven door een integraal werkend team, met unieke vaardigheden in onderscheiden bereiken. Samengevat, werd er gewerkt vanuit een drieledig mensbeeld, aangevuld met een vierledig antroposofisch/natuurgeneeskundig mensbeeld inzake de wezensleden, de elementen en temperamenten en een vijfledig Chinees mensbeeld inzake de yin en yang orgaandynamieken, die in Shiatsu en Accupunctuur worden gebezigd.

Elke kuurweek werd op een unieke wijze vanuit het proces met unieke kuurgasten middels een weekthema geactualiseerd vormgegeven. Aangezien er velen medewerkers gingen en ook weer kwamen, werd het een hele kunst om het teamproces interactief dialogerend te bemensen met de wil daartoe. Dat was en bleek niet altijd mogelijk, gezien botsende optieken, inzichten, belangen en motieven.

Niettemin werd in dat streven voor ons steeds duidelijker hoe belangrijk het was om te blijven werken aan een onderzoeksmethode en een wijze van integraal werken waarin onderscheiden disciplines een unieke en toch aanvullende functie kunnen uitoefenen. Daartoe diende in onze optiek een integraal werkende systematiek vorm te krijgen, hetgeen we op onze website systeem dynamisch verder hebben uitgewerkt, zie aldaar.

In ons concept blijft en blijkt in elk begeleidingsproces de unieke mens leidend en niet zozeer de unieke optiek. Elke discipline vormt weliswaar een unieke bril van waaruit het nodige waargenomen kan worden van deze unieke mens. Maar het is en blijft de kunst om vanuit deze verschillende optieken een integraal en samenhangend beeld te vormen ten dienste van een altijd actuele unieke persoonlijkheid met haar eigen wederwaardigheden in verleden, heden en toekomst.

Dat leerproces heeft veel gevraagd, maar ook veel gegeven, vandaar dat we voor zover mogelijk dat hier bescheiden willen etaleren, zie de brochure, flyer en referentie.

Artes Vitae

Archief:

Brochure
Flyer
Referentie

Archief:

Reinigen van lichaam & geest in een vorstelijke ambiance

Beschrijving kuurweek:

Vasten is dé methode om je lichaam te zuiveren, even op adem te komen en je voedingspatronen te ‘resetten’. Zelfs een weekend kan je al een herboren gevoel geven. En dat in een heerlijk château in een adembenemend mooi stukje Ardennen.

Vasten of onthouden is een eeuwenoude vorm van reinigen. Een gezonde geest huist in een gezond lichaam en vice versa. Ziekte en gezondheid hangen van talloze factoren af. Niet alles heb je in de hand. Wat je wel kunt beinvloeden is je eet, leef en werkgedrag. De kunst is om ze harmonieus in balans te brengen en te houden.

Teveel stress, te weinig beweging en een overdadig consumptiepatroon kunnen je in disbalans brengen. Hoe de vicieuze cirkel te doorbreken? Door even stil te staan, tot rust te komen, te onthouden, verwend te worden, kun je weer tot je zelf komen. Onder deskundige begeleiding hervind je je levensdraad, immers veranderen doe je zelf.

Een eet en leefpatroon doorbreken en veranderen vraagt moed en wijsheid, inzicht en discipline. Werken aan eigen gezondheid is werken aan preventie, voorkomen is beter dan genezen. In onze kuren worden je daartoe de handvatten aangereikt.

Een deskundig team begeleid jou in het reinigingsproces op basis van een iris of pols diagnose, daarbij houdt het team rekening met je persoonlijke wensen. Je kunt je inschrijven voor een weekend, midweek (zondag t/m vrijdag) en een week (vrijdag t/m vrijdag).

Data & prijzen:

Standaard kamer / 1 persoon per kamer / 2 personen per kamer

weekend / midweek / week

Luxe kamer Incl. eigen douche en toilet

1 persoon per kamer / 2 personen per kamer

weekend / midweek / week

Bovenstaande prijzen zijn per persoon en incl. BTW

In het chateau is 1 luxe kamer Excalibur met toilet/zonder douche met afwijkende prijs:

weekend €/ midweek €/ week €p.p.

Prijzen zijn inclusief:

Alle overnachtingen op een kamer

Alle kuurmaaltijden en aanvullende kuurmiddelen

Dagelijkse lever- en nierpakkingen

Gebruik van infrarood sauna en zonnebank en dagelijkse groepsactiviteiten

In het weekend: 1 massage en 1 buikmassage (geen consult)

In de midweek: 2 massages, 1 buikmassage en 2 consulten (een natuurgeneeskundig en een transitioneel)

In de week: 3 massages, 2 buikmassages en 2 consulten (een natuurgeneeskundig en een transitioneel)

Prijzen zijn exclusief

Vervoer naar de Ardennen

Extra Behandelingen

Eventuele reis- en annuleringsverzekering

Je eigen wijze van leven als bron van gezondheid en daadkracht, wijsheid en geluk.